หมายเลขสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล

หมายเลขสำหรับโทรศัพท์พื้นฐานและโทรศัพท์ทางไกล รวมถึงโทรศัพท์สาธารณะ ทั้งหมดมีตัวเลข 9 หลัก โดยขึ้นต้นด้วยรหัสต่อไปนี้

02 กรุงเทพมหานคร, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ และบางส่วนของอำเภอพุทธมณฑล (จังหวัดนครปฐม)
03 ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก
032 เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และราชบุรี
033 ฉะเชิงเทราและชลบุรี (ส่วนใหญ่เป็นของ 3BB)
034 กาญจนบุรี, นครปฐม (ยกเว้นบางส่วนของอำเภอพุทธมณฑล), สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม
035 อ่างทอง, พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี
036 ลพบุรี, สระบุรี และสิงห์บุรี
037 นครนายก, ปราจีนบุรี และสระแก้ว
038 ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี และระยอง
039 จันทบุรีและตราด
04 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
042 บึงกาฬ, เลย, มุกดาหาร, นครพนม, หนองบัวลำภู, หนองคาย, สกลนคร และอุดรธานี
043 กาฬสินธุ์, ขอนแก่น, มหาสารคาม และร้อยเอ็ด
044 บุรีรัมย์, ชัยภูมิ, นครราชสีมา และสุรินทร์
045 อำนาจเจริญ, ศรีสะเกษ, อุบลราชธานี และยโสธร
05 ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน
053 เชียงใหม่, เชียงราย, ลำพูน และแม่ฮ่องสอน
054 ลำปาง, น่าน, พะเยา และแพร่
055 กำแพงเพชร, พิษณุโลก, สุโขทัย, ตาก, อุตรดิตถ์, อำเภอสามง่ามและวชิรบารมี (จังหวัดพิจิตร)
056 ชัยนาท, นครสวรรค์, เพชรบูรณ์, พิจิตร (ยกเว้นอำเภอสามง่ามและวชิรบารมี) และอุทัยธานี
07 ภาคใต้
073 นราธิวาส, ปัตตานี และยะลา
074 พัทลุง, สตูล และสงขลา
075 กระบี่, นครศรีธรรมราช และตรัง
076 พังงาและภูเก็ต
077 ชุมพร, ระนอง และสุราษฎร์ธานี
หมายเลขสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

เดิมหมายเลขสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่มีตัวเลข 9 หลักเหมือนโทรศัพท์พื้นฐาน โดยขึ้นต้นด้วยรหัส 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 (ปะปนกับรหัสโทรศัพท์ทางไกล) ภายหลังปรากฏว่าไม่เพียงพอต่อความต้องการ คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) จึงได้กำหนดให้เปลี่ยนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็น 10 หลักเพื่อขยายจำนวนเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ให้รองรับการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างเพียงพอ โดยเติมเลข 8 เข้าไปข้างหลังเลข 0 กลายเป็น 081, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089 ตามลำดับ เริ่มใช้เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2549 [1] [2] [3] [4] และยกเลิกระบบ 9 หลักเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2549 หมายเลขสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่จึงมีตัวเลขทั้งหมด 10 หลัก และเมื่อกลางปี พ.ศ. 2550 ขยายรหัสเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพิ่มขึ้นเป็น 080, 082, เป็น 091, 092 ในปี พ.ศ. 2556, ในปี พ.ศ. 2557 กลายเป็น 061, 062 ในปี พ.ศ. 2559 กลายเป็น 063, 064, 065 และในปี พ.ศ. 2561 กลายเป็น 066 ตามลำดับ โดยปัจจุบันเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้รหัสต่อไปนี้ ก็คือ

06
060 TrueMove , TrueMove H (VoIP)
061 AIS, DTAC, TrueMove H
062 AIS, DTAC
063 AIS, DTAC, TrueMove H
064 AIS, TrueMove H
065 AIS, DTAC, TrueMove H
066 DTAC
067
068 TOT (VoIP)
069
08
080
0800 AIS
0801 AIS
0802 AIS
0803 TrueMove
0804 DTAC
0805 DTAC
0806 AIS
0807 AIS
0808 AIS
0809 TrueMove H
081
0810 AIS
0811 AIS
0812 AIS
0813 DTAC
0814 DTAC
0815 DTAC
0816 DTAC
0817 AIS
0818 AIS
0819 AIS
082 AIS ,TrueMove H
083 AIS ,TrueMove, DTAC
084 AIS ,TrueMove H
085 AIS ,DTAC
086 AIS ,TrueMove, DTAC
087
0871 AIS
0872 ?
0873 DTAC
0874 DTAC
0875 DTAC
0876 DTAC
088 AIS, DTAC, my by CAT
089 AIS, DTAC
09
090 AIS, DTAC, TrueMove H
091 AIS, DTAC, TrueMove H, TOT
092 AIS, DTAC
093 AIS, TrueMove H
094 DTAC, TrueMove H
095 AIS, DTAC, TrueMove H
096 TrueMove H
097 AIS , TrueMove H
098 AIS
099 AIS , DTAC , TrueMove H
หมายเหตุ** เนื่องจากปัจจุบันสามารถเปลี่ยนผู้ให้บริการเครือข่ายโดยใช้หมายเลขเดิมได้ ดังนั้นหมายเลขที่ย้ายไปจะไม่เข้าหลักการตามด้านบน

ขอบคุณข้อมูลจาก wikipedia.org
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

 1,071 total views,  2 views today

Facebook Comments Box