SL2100 TVRS ระบบบันทึกเสียงสนทนา เรือนจำ ทัณฑสถาน

ในเรือนจำ ทัณฑสถาน การสนทนาระหว่างญาติ ผู้เข้าเยี่ยม กับผู้ต้องหา โดยทั่วไปแล้วจะเป็นการพูดคุยผ่านเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งจำเป็นต้องบันทึกการสนทนา เพื่อมิให้มีการสนทนาเกี่ยวกับสิ่งที่ผิดกฎหมาย  
IP PBX NEC SL2100 เป็นระบบที่ติดตั้งให้กับเรื่อนจำ ทัณฑสถาน มาแล้วหลายแห่ง โดย SL2100 จ่ายสัญญาณไปยังเบอร์ภายในทั้ง 2 ฝั่ง ผู้ต้องหาและผู้เข้าเยี่ยม ซึ่ง TVRS ( Telephone Voice Recording System ) ทำหน้าที่บันทึกเสียงสนทนา ไว้ในเครื่อง Computer สามารถที่จะ รับฟังทันที รับฟังภายหลัง หรือนำออกส่งเข้า Email , Line
อุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้ง
1. ระบบโทรศัพท์ IP PBX NEC SL2100 จำนวนหมายเลขตามผู้ใช้งาน
2. เครื่องโทรศัพท์ NEC AT-45 ตามจำนวนผู้ใช้งาน
3. เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับติดตั้ง TVRS
4. TVRS ( Telephone Voice Recording System ) Card+Software
5. อุปกรณ์ติดตั้ง
วิธีการติดตั้งทำได้ 2 แบบ
1. หมายเลขทั้งสองฝั่งเป็น Hotline
วิธีนี้เป็นการโปรแกรมให้ หมายเลขสองฝั่งจับคู่กัน เมื่อยกหูเครื่องโทรศัพท์หมายเลขอีกฝั่งจะมีเสียงกระดิ่งดัง ทำการรับสายเพื่อสนทนา การพ่วงเพื่อบันทึกเสียงสามารถบันทึกฝั่งใดก็ได้ โดยเมื่อมีการสนทนาระบบจะบันทึกเสียงทั้งคู่ ( ฝั่งที่พ่วงสายเพื่อบันทึกเสียงจะดังกว่าเล็กน้อย )
ช้อดีคือมีเสียงกระดิ่งเรียก เมื่ออีกฝั่งยกหูโทรศัพท์เพื่อสนทนา โปรแกรมสลับคู่ Hotline ได้

2. พ่วงเครื่องโทรศัพท์หมายเลขเดียวกัน
ใช้หมายเลขเดียวกันทั้งสองฝั่ง เมื่อยกหูสนทนา TVRS ( Telephone Voice Recording System ) จะเริ่มบันทึกเสียงสนทนา
ข้อดีคือ ประหยัด เพราะใช้หมายเลขเดียวกันทั้วสองฝั่ง

ข้อดีของการใช้ระบบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ภายในเรือนจำ

ระบบันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ สามารถบันทึกเสียง และ ฟังการสนทนาสดได้ รับฟังภายหลัง หรือนำออกส่งเข้า Email , Line เพื่อเป็นการตรวจสอบและป้องกันสิ่งผิดปกติที่จะเกิดขึ้นภายในเรือนจำ ระหว่าง ญาติ ผู้เข้าเยี่ยม และ ผู้ต้องหา ซึ่งอาจก่อเหตุหรือทำสิ่งที่ผิดกฏหมาย เช่นการหลบหนี , ยาเสพติด ระบบบันทึกเสียงจะทำหน้าที่บันทึกเสียงสนทนาทุกครั้งที่มีการติดต่อหากัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถระงับเหตุได้ทันท่วงที

 1,310 total views,  1 views today

Facebook Comments Box