Lomasoft IVR เสียงโฆษณาสินค้าหลากชนิดระหว่างรอโอนสาย

เพิ่มสื่อ เพิ่มช่องทางการขายสินค้า เสียงแนะนำ โฆษณาสินค้า ระหว่างรอสาย เริ่มจากต้นประโยคทุกครั้ง

องค์กรต้องการเสียงสื่อโฆษณาสินค้าทางโทรศัพท์ สำหรับลูกค้าที่ติดต่อโทรเข้าโดยให้ข้อความเริ่มต้นทุกครั้ง และแต่ละคู่สายฟังโฆษณา ที่ไม่ซ้ำกัน

ลักษณะการทำงาน
1. เมื่อมีลูกค้าโทรเข้าองค์กร Lomasoft IVR ทั้ง 16 วงจร (รับสายได้พร้อมกัน 16 สาย) จะทำหน้าที่รับสายประกาศข้อความทักทาย เพื่อให้ลูกค้ากดต่อไปยังเบอร์ภายในหรือติดต่อ Operator
2. กรณีลูกค้าไม่ได้กดอะไร หรือกด 0 เพื่อติดต่อ Operator ก็จะได้รับเสียงรอสายเป็นโฆษณาสินค้า และผลิตภัณฑ์ต่างๆ แยกตามวงจรได้มากถึง 16 ผลิตภัณฑ์ และเมื่อฟังโฆษณาจบก็จะถูกโอนสายไปยัง Operator ทันที
3. ในกรณีที่ Operator สายไม่ว่าง ลูกค้าจะได้รับฟังเสียงพักสายโฆษณาสินค้าอีกครั้งโดยไม่ซ้ำกับโฆษณาแรก
4. เมื่อ Operator รับสาย โอนสายไปยังพนักงานเป็นเสียงรอสายของตู้สาขาโทรศัพท์
5. ลูกค้าที่โทรเข้าสามารถกดหมายเลขภายในได้โดยตรง โดยเป็นเสียงรอสายของตู้สาขาโทรศัพท์

Lomasoft Web IVR เรียกดูสถิติการใช้งานในรูปแบบ Graph

 1,220 total views,  1 views today

Facebook Comments Box