Lomasoft IVR

Lomasoft IVR ใช้งานร่วมกับตู้สาขาโทรศัพท์ได้ทุกยี่ห้อ จะช่วยให้ลูกค้าได้รับข้อมูลอย่าง ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว นำมาซึ่งความประทับใจที่ได้รับจากการบริการ

 

Audio Text
บริการข้อมูลเสียง ประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์

 • ให้บริการข้อมูลสินค้า ข่าวประชาสัมพันธ์ทางโทรศัพท์อัตโนมัติ (Audio Text)
 • ผู้โทรเข้าสามารถเลือกฟังข่าวสาร ได้ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่นๆ
 • ระบบจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบของไฟล์เสียง สามารถเปลี่ยนแปลงข้อความที่ประกาศได้ ตามต้องการโดยง่าย
 • ในการรับฟังข้อมูลข่าวสาร สามารถกดฟังซ้ำ หรือข้ามไปหัวข้ออื่นได้ตลอดเวลา
 • เรียกฟังข้อมูลจากรหัสที่กำหนด ประจำข้อมูลเสียงนั้นๆได้ทันที

Voice Mail
บริการรับฝากข้อความเสียง
บริการรับฝากข้อความเสียง (Voice Mail) จะบันทึกข้อความที่ผู้โทรเข้าต้องการฝาก กรณีที่ไม่สามารถติดต่อกับบุคคลที่ต้องการ

 • จัดการกับข้อความเสียงที่ฝากได้หลายทาง เช่นโทรแจ้งผู้ใช้ที่หมายเลขภายใน โทรแจ้งที่มือถือ E-mail หรือ ทางเครื่องโทรสาร
 • ฟังข้อความเสียงผ่านทางคอมพิวเตอร์ได้
 • ตั้งรหัสผ่านเฉพาะบุคคลที่ได้อนุญาตเข้าฟังข้อความเท่านั้น
 • กำหนดจำนวน และระยะเวลาของการบันทึกในแต่ละ Mail Box ต่างกัน ไม่จำกัด
 • กำหนด Mail Box ได้โดนไม่จำเป็นต้องมีหมาย เลขภายใน

Fax-On-Demand
บริการข้อมูลเอกสารทางโทรสาร

 • สามารถ ให้บริการแบบ Fax-On-Demand คือ สามารถ โทรขอเอกสารโดยใช้เครื่องโทรสาร เลือกหัวข้อ เอกสารที่ต้องการ และกดปุ่มเพื่อรับเอกสารได้ทันที
 • สามารถ ให้การบริการแบบ Fax-Back คือ ในกรณีที่ผู้โทรเข้าโทรมาจากเครื่องโทรศัพท์ เมื่อเลือกเอกสารแล้ว ระบบสามารถส่งเอกสารไปยังหมายเลขโทรสาร ที่ผู้โทรเข้าฝากไว้ได้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดจำนวนหัวข้อเอกสารที่จะให้บริการได้สูงสุดถึง 10,000 หัวข้อ แต่ละหัวข้อสามารถเก็บเอกสารได้ไม่จำกัดจำนวนหน้า
 • เรียกดูเอกสารที่เก็บไว้ผ่านทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้
 • จำกัดการส่งเอกสารไปยังผู้โทรเข้า ได้ทั้งภายในจังหวัด ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ

Fax Server
รับ-ส่งข้อมูล เอกสารทางโทรสาร

 • สามารถรับเอกสารพร้อมกันได้หลายคู่สาย ตามจำนวน Port ที่มี เช่น  4, 8, 12 คู่สาย โดยเลือกพิมพ์ออกทางPrinter , Fax หรือ ส่งต่อไปยัง Email
 • เอกสารโทรสารที่ได้รับ จะถูกสร้างเป็นไฟล์คอมพิวเตอร์อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเรียกดูผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ในภายหลังได้
 • สามารถส่งเอกสารออกอัตโนมัติ โดยตั้งหมายเลขโทรสาร และเวลาไว้ล่วงหน้า ส่งออกตามจำนวนคู่สายของระบบ

Interactive Voice Response ( IVR )
บริการข้อมูลเสียงจากฐานข้อมูล

 • สามารถ เชื่อมต่อการทำงานของระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบฐานข้อมูลขององค์กรนั้นๆ เพื่อให้ลูกค้าหรือผู้โทรติดต่อ ทำรายการต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อรับฟังข้อมูลปัจจุบันได้ทันที
 • ผู้ โทรเข้าสามารถรับฟังการบริการที่สะดวกรวดเร็วและถูกต้อง เช่น การตรวจเช็คยอดค่าใช้จ่าย รายงานจำนวนสินค้าในคลังสินค้าอำนวยความสะดวกให้กับตัวแทนจำหน่ายได้ทันที รายงานสถานการณ์ติดต่องานและ รายงานข้อมูลปัจจุบัน เช่น อันตราดอกเบี้ย หรืออันตราแลกเปลี่ยนเงินตรา เป็นต้น
 • ให้คะแนนพนักพนักงานรับสาย โดยผู้ติดต่อกดรหัสระดับความพึงพอใจ พร้อม Report เพื่อปรับปรุงองค์กรอย่างยั่งยืน

Lomasoft ควบคุม License ด้วยการใช้​Hardlock ทำให้ไม่มีวันหมดอายุ​ กรณีเครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้อง สามารถที่จะย้ายโปรแกรม Lomasoft ไปเครื่องอื่นโดยใช้​ License เดิม​ได้​ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง​ หลายๆที่ยังคงใช้งาน​ Lomasoft​ เกิน​ 10 ปี

ตัวอย่างการใช้ Lomasoft IVR ในรูปแบบต่างๆ

 238 total views,  1 views today

Facebook Comments

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*